Een hogere prijs is pure winst

Enkele procenten prijsstijging hebben een enorme invloed op de nettowinst van een onderneming. Desondanks hangt de prijs er vaak maar een beetje bij. Verkopers geven te snel en te gemakkelijk veel korting weg. 

Een hogere prijs is pure winst

Maar ook het management van een onderneming is vaak bang om op een hoger prijsniveau te gaan zitten. Vanwege de reacties, zo luidt vaak het verweer. Maar angst blijkt ook in dit opzicht een slechte raadgever te zijn.

Ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt overduidelijk dat bedrijven hun producten eenvoudigweg té goedkoop verkopen.

Ze gaan niet uit van de waarde die hun product of dienst heeft voor de klant. Men baseert zich liever op de kostprijs en zet daar dan een bepaalde marge bovenop. Heel merkwaardig, want er bestaat niet zoiets als dé kostprijs. En bovendien zal het uw klant een zorg zijn hoeveel uw kosten bedragen.

Verdubbeling jaarwinst
Het rekensommetje is erg eenvoudig. Stel dat uw nettowinst 4% van uw omzet bedraagt. En veronderstel nu eens dat het zou lukken om uw prijsniveau met eveneens 4% op te trekken. Niet als gevolg van hogere kosten, maar dankzij een ander marketingbeleid. Dan is de conclusie heel eenvoudig: u verdubbelt zo de jaarwinst van uw organisatie. Ervan uitgaande dat u niet echt hoeft te investeren om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat hoeft in heel veel gevallen ook niet.

Idealiter zou iedereen in de organisatie zich bezig houden met het prijsbeleid; om eruit te halen wat er in zit. De praktijk is anders.
Allereerst hebben de meeste ondernemingen slechts één, hooguit twee marketingdoelstellingen. Allereerst omzet, eventueel ook nog een winstdoel, maar dat is dan heel vaak toch weer gekoppeld aan de te behalen omzet. Zo wordt gedacht. Terwijl de hoogte van de prijs geweldig van invloed is.  De prijs wordt echt gezien als een soort van resultante: achteraf wordt bekeken welke prijs gerealiseerd is. Alsof het iets is wat u door de markt wordt opgelegd. Dat is maar ten dele waar

De tweede reden waarom de prijs zo weinig aandacht krijgt is het feit dat verkopers, maar ook het management, dikwijls worden afgerekend op omzet. Tja, als de directie omzet wil, dan krijgt zij omzet. Tegen wat voor soort condities is een heel ander verhaal.

Verkopers en marketingmanagers zijn toch niet gek?
Klanten oefenen toch een enorme prijsdruk uit? Sterker nog, die prijsdruk neemt de laatste jaren toch alleen maar toe?! Klanten kunnen ons tegenwoordig zo veel gemakkelijker vergelijken met concurrenten die scherpe prijzen hanteren, vooral ook internationaal. En wat dacht u van de ontwikkelingen binnen het internet? hoe explosief is de hoeveelheid transacties via internet niet gegroeid? En als informatiemedium is het ook nog steeds een uiterst gewaardeerd instrument. Eerst kijken en vergelijken, dan pas contact op gaan nemen met de leverancier waar de voorkeur naar uit gaat. Over het algemeen om te zien of er nog wat te onderhandelen valt. Over onderhandelen gesproken, ook het toenemende 'pingelen door klanten ' zorgt voor de nodige prijsdruk. Er schijnen steeds meer klanten te zijn die nergens meer met een paar schoenen vertrekken als er niets van de winkelprijs afgaat.

Georganiseerd afdingen
Overigens is internet een sterke stimulans voor wat we zouden kunnen aanduiden met georganiseerd afdingen. Zo kwamen tweehonderd Amerikanen die best een Mercedes 500 SEL wilden hebben, maar de prijs niet acceptabel vonden, via internet met elkaar in contact. Zij besloten Mercedes Duitsland van hun wensen op de hoogte te brengen. Daar verwees men de groep door naar de Amerikaanse dealer, maar de potentiële kopers wilden alleen maar zaken doen met Duitsland. Uiteindelijk ging Mercedes toch overstag en honoreerde het verzoek.

Er zijn nog veel meer externe factoren die de prijzendruk behoorlijk opvoeren. Wat te denken van de toenemende branchevervaging? Boeken koop je tegenwoordig ook bij Albert Heijn en Shell verkoopt ook verzekeringspolissen. Sterker nog, de verwachting is dat u over enkele jaren ook voor uw stroom bij Albert Heijn terecht kunt. Tel daar ook nog eens de sterk veranderende wet- en regelgeving bij op.
Makelaars, notarissen, assurantietussenpersonen, autodealers, pomphouders en nog veel meer ondernemers houden hun hart vast als het gaat om de invloed van die nieuwe wetten op hun prijsniveau.

Tegendeel
Toenemende prijsdruk dus. Allemaal waar. Maar ook het tegendeel is waar. Is er eigenlijk überhaupt wel sprake van prijsdruk? Dat blijkt in werkelijkheid best mee te vallen. Allereerst blijkt uit heel veel onderzoeken dat de prijs voor veel kopers bij lange na niet het belangrijkste koopcriterium is. Daarnaast blijkt keer op keer dat kopers helemaal niet weten wat ze nu eigenlijk betalen voor de producten en diensten die ze afnemen. Ze hebben uiteraard wel een beeld van het prijsniveau.

De prijs lijkt belangrijk
Maar waarom lijkt het dan toch zo, dat de prijs voor veel klanten zo belangrijk is, zult u zich wellicht afvragen. Wel, allereerst moet worden vastgesteld dat klanten 'moeilijk' doen over de prijs, in een poging een betere onderhandelingspositie te creëren. En dan blijkt dat leveranciers heel snel toegeven. Een relatie van me zegt daarover: Veel verkopers bukken al, nog voor ze eventueel worden geslagen. Daar komt bij dat als iemand het niet met u als leverancier ziet zitten, de prijs een heel gemakkelijk excuus is. Eenvoudiger dan te zeggen dat men uw bedrijf niet echt betrouwbaar acht. Dat leidt ongetwijfeld tot een zinloze en vermoeiende discussie. Omdat dus zowel kopers als niet-kopers vaak het woord 'prijs' in de mond nemen, is het gevaar groot dat u gaat denken dat je te duur bent.

Voor alle duidelijkheid: er is niets tegen een lage-prijzen-strategie. Wie de goedkoopste aanbieder wil zijn heeft een duidelijk concurrentieelvoordeel, dat een deel van de markt zal aanspreken. Maar wie besloten heeft een strategie van non-price competition te voeren doet zichzelf tekort als hij zich niet van tijd tot tijd afvraagt of zijn prijzen niet omhoog zouden kunnen.

Het eerder aangehaalde wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door de Katholieke Universiteit Brabant en de Vrije Universiteit Amsterdam, in samenwerking met marktonderzoekbureau Heliview, maakt nog eens duidelijk dat veel bedrijven hun producten te goedkoop verkopen. De betreffende onderzoekers komen zelfs tot de conclusie dat hoe meer marketeers en verkopers bij het proces van prijsbepaling betrokken worden, des te lager de prijs wordt! Want die willen marktaandeel!

Hoe prijsdruk weg te nemen
Er blijken in totaal acht factoren te zijn die een nadelig effect hebben op de hoogte van de prijs. Door die elementen voor de eigen organisatie goed onder de loep te nemen, nemen we de eventuele prijsdruk weg en zijn we in staat betere prijzen of tarieven te vragen.

 • Allereerst de eerdergenoemde angst binnen organisaties voor hogere prijzen. U kunt die angst bijvoorbeeld wegnemen door eens goed door te rekenen wat nu uiteindelijk de financiële effecten zouden zijn. Zelfs in het geval u een enkele klant kwijt mocht raken. Vaak zijn we banger voor de reacties van klanten dan voor de echte gevolgen.
 • Op de tweede plaats ontbreken vaak prijsdoelstellingen. En wie geen doel heeft, heeft ook geen behoefte aan een prijsstrategie.
 • Punt drie, over strategie gesproken, veel ondernemingen lijden aan zogenaamd strategisch kuddegedrag. Door zichzelf onvoldoende duidelijk te positioneren ten opzichte van andere aanbieders concurreert men met iedereen. En het zal duidelijk zijn, dat dat het vragen van hogere prijzen niet echt ten goede zal komen.
 • De vierde reden is het ontbreken van relaties. Nog te vaak wordt elke klant als een soort gemiddelde klant behandeld. Wie zijn betere en meer waardevolle klanten koestert, creëert hechte en duurzame relaties die best een iets hogere prijs overhebben voor een leverancier die zij niet graag kwijt raken.
 • Natuurlijk hoort ook het leveren van toegevoegde waarde in dit rijtje thuis.
 • Evenals het verlagen van het risico dat een klant percipieert. Afnemers hebben immers een prijspremie over voor het lopen van weinig of geen risico.
 • Een prijs moet ten slotte ook prijstechnisch worden verkocht.
 • Hogere prijzen vragen ten slotte ook om goede onderhandelingsvaardigheden, Iets waar het Nederlandse verkopers nogal eens aan ontbreekt.

Tip
Wie zijn prijs niet langer ziet als sluitpost doet er goed aan de genoemde acht factoren eens goed tegen het licht te houden.

Jos Burgers
Burgersmarketing.nl

Jos Burgers

Jos Burgers
Jos Burgers is veelgevraagd spreker en auteur van bestsellers zoals ‘Klanten zijn eigenlijk net mensen!’, ‘Relatiebeheer als groeistrategie’, ‘Hondenbrokken’ en ‘Geef nooit korting!’
Alle artikelen van deze auteur
Meer artikelen over: Prijs
De auteur wil graag weten
hoe u dit artikel waardeert:

10
 
Waardering   7,6
(50 stemmen)
Reacties

Verleen niet alleen een bonus bij het behalen van de omzet, maar stel een dubbele bonus in het vooruitzicht bij het verhogen/behouden van de marge. Succes gegarandeerd!

Succes!

Jan

Weer zo'n theoretisch verhaal van iemand die de praktijk niet kent.

Het verhaal klopt in grote lijnen wel echter, in bepaalde branches zoals de boekhandel heeft men te maken met de door de Europese Commissie vastgestelde boekenprijzen. Daar is het niet zo eenvoudig om de prijzen zomaar te verhogen omdat je dan direct door de klant daarop afgerekend wordt. Prijzen verlagen (bijv. voor acties) kan gewoon helemaal niet. Verder moet je je service op een hoog peil hebben staan om een hogere prijs voor je product te kunnen vragen. Mensen zijn best bereid wat meer uit te geven als er ook maar een goed gevoel tegenover staat.

Remco van Kapel |  http://www.atnt.nl

Vind het een weliswaar prachtig maar puur op theorie gebaseerd verhaal. Wanneer de heer Burgers eens een paar weken als medewerker van het salesteam van bijv. een autobedrijf aan de slag gaat zal hij de werkelijkheid aan den lijve ondervinden.

Mooie reacties hierboven, het aan den lijve ondervinden. Hebben jullie ooit geprobeert om de prijs eenvoudigweg te verhogen? En aan den lijve ondervonden wat dit voor resultaat heeft?
Als je goed weet ter verkopen op basis van wat het de klant oplevert, en jouw prijs is goedkoper dan wat het oplevert, dan zal de prijs (het tarief) nooit een probleem voor je zijn

succes!

Peter van der Wal

Wij hebben afgelopen januari onze prijzen met 2% verhoogd. Wij hebben een klantenbestand van 600 klanten met een totale omzet van 13 miljoen en slechts 2 klanten hebben gebeld, omdat ze het niet geheel eens waren met de verhoging. Na een goed gesprek zijn ze alsnog in de verhoging mee gegaan. De stijging heeft dus geen klanten gekost, maar de eerste omzetstijging voor 2009 is hiermee al gerealiseerd. Het is dus zeker een goede manier die in ons geval geen klanten kost.

Peter.

Landschoten

Juist, verkopers zijn bang voor prijsverhogingen... ook kennen ze de toegevoegde waarde niet van de onderneming. Stuur maar eens een paar commerciële techneuten op pad, en zie daar meer marge en ook nog meer tevredener klanten.

Harry Vorenkamp |  http://www.mofundus.com

Prijzen van diensten en producten die kopers willen betalen zijn grotendeels gebaseerd op hun beeldvorming, hun beleving.

Succesvolle prijsverhogingen of het handhaven van een bepaalde prijs heeft daarom alles te maken met het feit of de verkopende partij in staat is de beleving van de kopende partij positief te beïnvloeden.

Hier aandacht aan geven is essentieel.

Steyn Elshout |  http://www.steynelshout.nl

Beste Jos,

Uit jouw artikel herken ik al snel de lessen die je ons gegeven hebt op marketinggebied!

Mijns inziens een zeer kloppend artikel, mede vanuit het feit dat strategie en focus binnen een organisatie vaak niet goed geregeld zijn. focus je op een bepaald gebied / specialisme en houdt je hier (strategisch en tactisch) ook aan, dan zal de prijsdruk veel minder zijn!

Groet,

Steyn

M. Hoogervorst

Heren, dames,

Mijnheer Burgers pleit er niet voor dat u "alles" met een extra marge dient te verkopen.
Maar ervoor "zorgen" dat u duurder bent dan een ander zet u aan het denken betreffende "een passend (verkoop)verhaal en als men een bepaalde prijsstrategie eenmaal goed volgt...!

met vriendelijke groet, M. Hoogervorst.

Ano

Wij hebben dit geprobeerd, en vrij lang volgehouden. Door de concurrentie in de regio die liever meer met minder winst verkoopt werden we belachelijk gemaakt. Onze eigen vaste klanten die elders een "beter voorstel" kregen voelden zich bedrogen.
Inderdaad, de autosector...
Onze eigen waarde, langere ervaring in de sector en betere na-service in de kijker plaatsen? Uiteraard maar dan krijg je "Ik kan elders kopen en hier mijn service doen toch?"
Mooi artikel en zeker het proberen waard, mocht elke ondernemening er zo over denken natuurlijk.
Succes!

Jan Jansen

De prijs word eerst belangrijk als de verkoper dat zelf ook al vind, de vraag vooraf is wat doet het product voor de klant

Reageren

Let op
Uw naam en eventueel uw website worden getoond boven uw reactie.
Vul uw emailadres in als u op de hoogte gehouden wilt worden over reacties op dit artikel.

Uw naam
Uw emailadres  optioneel
Uw website optioneel
Persoonlijke Sales Ontwikkeling


Abonneer
Onze auteurs
Jan-Willem Seip

Jan-Willem Seip

Jan-Willem Seip (1968) is oefenmeester in klantcontact. Zijn motto is “Verkopen is mensenwerk”.. meer..

Rene Knecht

Rene Knecht

Sinds 1999 ben ik continu op zoek gegaan naar betere manieren om mijn eigen diensten te verkopen. .. meer..

Natasja  Hoogenboom

Natasja Hoogenboom

De missie van Natasja Hoogenboom is kristalhelder: bedrijven helpen succesvoller te worden in hun .. meer..

Michel Hoetmer

Michel Hoetmer

Michel Hoetmer helpt met zijn verkooptrainingen en publicaties bedrijven meer winstgevende omzet t.. meer..

Harro Willemsen

Harro Willemsen

Harro Willemsen is commercieel trainer, publicist en partner van 3to1. "Mijn missie is simpel: Ik .. meer..

Richard van Houten

Richard van Houten

Richard van Houten was 15 jaar eigenaar/MD van Bron & Partners Sales- en Communicatieopleidingen.
Nu geeft hij met zijn bedrijf Blue Tree Consultancy BV advies op gebied van organisatiestrategie, .. meer..

Marianne van de Water

Marianne van de Water

Expert koude acquisitie | Trainen, schrijven en vertellen over succesvol bellen | Iedereen met een.. meer..

Toine Simons

Toine Simons

Toine Simons is Consultative Selling specialist en oprichter van trainingsbureau Beerschot & Simon.. meer..

Jorg Hartog

Jorg Hartog

Hoe bouw je een new business machine waarmee je iedere maand een constante flow van afspraken en n.. meer..

Jos Burgers

Jos Burgers

Jos Burgers is veelgevraagd spreker en auteur van bestsellers zoals ‘Klanten zijn eigenlijk net .. meer..

André Hagelen

André Hagelen

André Hagelen is ondernemer en heeft meerdere bedrijven opgericht in marketing en sales. Zijn spe.. meer..